Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri

Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                 Ce proiect realizăm? 

 • Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii și Centrul de zi pentru preșcolari Castani vor fi modernizate cu fonduri europene, prin asigurarea de dotări la standarde europene și angajarea a 9 specialiști (6 educatori, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 asistent medical). 
 • Cele două centre sociale vor asigura servicii comunitare integrate pentru un număr de 210 copii de vârstă preșcolară și școlară, aflați în situație de vulnerabilitate, de pe aria municipiului Piatra-Neamț, cu precădere din zonele marginalizate. 

CE RESURSE VOM FOLOSI? 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin:

 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Obiectivul tematic  – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

 • Creșterea accesului la servicii comunitare integrate accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru copiii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, cu intervenție în ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale:
 • servicii sociale de interes general,
 • asistență medicală primară și
 • educație.                        

 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale) în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii, din str. G. Galinescu nr.11, pentru 180 copii, pe o durată de 34 de luni de implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate. Acest serviciu va asigura creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii de specialitate de la 60 la 180 copii.
 • Grupul țintă al Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitae pentru Copii îl reprezintă copiii cu vârsta cuprinsă între 06-18 ani:
 • Copii proveniți din familii cu venituri reduse;
 • Copii proveniți din familii monoparentale;
 • Copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

 

 • Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate (sociale, medicale, educationale) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, din Aleea Castanilor nr.7, pentru 30 de copii, pe o durată de 34 de luni de implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate. Acest serviciu va asigura creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii de specialitate, de la 25 la 30 copii.
 • Grupul țintă al Centrului de zi pentru preșcolari Castani îl reprezintă copiii cu vârsta cuprinsă între 03-06 ani:
 • Copii proveniți din familii cu venituri reduse;
 • Copii proveniți din familii monoparentale;
 • Copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  

 • Proiectul se va derula pe o durată de 37 de luni de implementare 
 • Intervalul de implementare este:05.2020 – 24.08.2023 
 • Intervalul de derulare servicii sociale: 26.10.2020 – 24.08.2023

VALOAREA PROIECTULUI

 • Valoarea totală a proiectului: 4.254.522 lei, din care
 • Finanțarea nerambursabilă: 4.169.432 lei. 

CE REZULTATE VA ADUCE ACEST PROIECT?   

 1. O echipă de management, formată din manager proiect, asistent manager, expert financiar, expert achiziții publice, care asigură implementarea pe toată durata proiectului și atinge obiectivele, rezultatele și indicatorii din proiect conform principiilor managementului de proiect, în stransă corelație cu echipele multidisciplinare din cele două centre sociale. 
 1. Două centre sociale dotate la standardele europene, pentru desfășurarea serviciilor sociale comunitare integrate, în vederea prevenirii și intervenției asupra copiilor expuși riscului de separare de familie. 
 1. Două echipe multidisciplinare care vor oferi servicii sociale, medicale și educaționale pentru 210 copii expuși riscului de separare de familie, în care vor fi angajați următorii specialisti: 
 • În cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii: 1 asistent social, 4 educatori și 1 asistent medical,
 • În cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani: 1 psiholog și 2 educatori. 
 1. Servicii comunitare integrate (sociale, medicale, educaționale) dezvoltate pentru 210 copii aflați în risc de separare de familie, din care 120 la finalul perioadei de implementare a proiectului vor ieși din aceasta situație de risc (25.10.2020 – 24.08.2023): 
 • În cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii se vor desfasura următoarele activități:
 • Activități educativ-recreative extrașcolare – educație nonformală și informală, supraveghere la efectuarea temelor școlare, exerciții de dezvoltare a creativității, a capacității de memorare-redare a informațiilor, exerciții de dezvoltare a gândirii logice, jocuri educative, inițiere în utilizarea calculatorului, reintegrarea în sistemul educațional public a copiilor aflați în situația de abandon școlar; 
 • Activități de socializare și integrare socială adecvate grupului – jocuri cu rol socializator, excursii, picnicuri, vizionări de filme cu rol recreativ și formator, organizarea unor zile festive (zile de naștere, zile onomastice, Ziua copilului, alte evenimente), teatru;
 • (ex.: Ziua mondială a sănătății, Ziua mondială fără tutun/alcool și alte substanțe toxice, prevenirea de boli transmisibile, învățarea unor metode de acordare prim ajutor, promovarea sănătății orale, cum să procedăm pentru a ne păstra sănătatea prin igiena personală etc.);
 • Consiliere individuală și de grup, unde accentul se va pune pe dezvoltarea personalității și dobândirea autonomiei personale;
 • Activități de orientare școlară și profesională, prin care copiii să fie capabili să-și asume pe deplin rolul de elev, să-și contureze o imagine clară cu privire la propria-i carieră (formare inițială, perfecționare, promovare, modificarea rolurilor sociale);
 • Educație pentru formarea deprinderilor de viață – aceasta fiind una dintre principalele căi de promovare a cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor necesare copiilor pentru a se descurca singuri în viață;
 • Servirea mesei, prin care se asigură o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice vârstei, regimurilor recomandate și a normelor în vigoare, cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;
 • Consiliere și sprijin pentru părinti: Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din cadrul proiectului o reprezinta interventia atat asupra beneficiarilor direcți cât și asupra celor indirecți, familiile copiilor care frecventează centrul de zi prin programul “Școala părinților”, pentru însușirea unor practici sănătoase de viață și pentru dezvoltarea unei relații armonioase în cadrul familiei.        

         Scopul acestui proiect este acela de a veni în întâmpinarea procesului educațional desfășurat în școli,  unde copilul să poată lucra atât temele pentru acasă cât și să aibă posibilitatea de a se recrea și dezvolta prin joc, într-un proces educativ-recreativ bazat pe metode complementare și de suport la procesul educațional de bază. 

 • În cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani se vor desfășura următoarele activități:
 • Activități educaționale sunt asigurate de educatori specializați, în baza unui curriculum școlar aplicat pe grupele de preșcolari- avizat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț (educație non-formală, informală și formală),
 • Consilierea psihologică a copiilor și logopedie;
 • Asistență medicală primară și educație pentru sănătate: supravegherea stării de sănătate se va realiza prin triaj epidemiologic zilnic/5 zile/săptămână de către asistentul medical, cu scopul dezvoltării de către copii a deprinderilor și abilităților igienice și sanitare necesare unui stil de viață sănătos, organizarea unor ateliere educaționale pe teme de sănătate – realizarea de cărticele pe teme de interes, jocuri de rol etc.); 
 • Servirea mesei (mic dejun, prânz, gustarea de după-amiază), prin care se asigură o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice vârstei, regimurilor recomandate de medic și a normelor în vigoare, cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;
 • Somnul de prânz;
 • Activități recreative și de socializare, pentru menținerea echilibrului psihic și fizic necesar unei dezvoltări armonioase (jocuri de grup, jocuri de încredere, de colaborare, lucru manual, piese de teatru, dezvoltarea comportamentului pro-social etc.).
 • Activități de educație parentală, care se desfășoară prin întâlniri periodice cu părinții copiilor și au ca scop dezvoltarea abilităților parentale necesare creșterii și dezvoltării copilului ca o persoană valorizată, respectuoasă, capabilă, cooperantă cu cei din jur și utilă familiei, comunității, societății, pe baza cunoștințelor pe care și le-a însușit și/sau a abilităților pe care le-a dobândit, făcând referire inclusiv la abilitățile sociale.  

  REZULTATELE ȘI IMPACTUL SERVICIULUI SOCIAL ASUPRA BENEFICIARILOR ȘI COMUNITĂȚII:

 • Menținerea copiilor în familie;
 • Integrarea copiilor în sistemul școlar;
 • Informarea părinților/reprezentaților legali ai copiilor cu privire la drepturile, obligațiile și responsabilitățile ce le revin.