Şedinta ordinară a Consiliului Local Piatra Neamţ din 27 04 2017