LISTĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE cuprinzând proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare  a Consiliului Local din data de 18 Iunie 2020, desfășurată on-line

Nr. Pr. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;
2 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de pe raza municipiului Piatra Neamț;
3 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.383/12.12.2018 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” în municipiul Piatra Neamț;
4 HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al municipiului Piatra Neamț, pentru perioada 2020-2024;
5 HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Handbal Club Feminin Piatra Neamț;
6 HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;
7 HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități fiscale;
8 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA, în vederea reprezentării în instanță;
9 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a unui sector de drum forestier din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț și administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;    RETRAS
10 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
11 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză;
12 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
13 HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările și completările ulterioare;
14 HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 67111, CF 67111;
15 HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;
16 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A., până la finalizarea procedurii de atribuire a unui nou contract;
17 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.117 din 23.04.2020 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț;
18 HOTĂRÂRE pentru actualizarea contractului-cadru de închiriere al unităților locative, utilizat în derularea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; RETRAS
19 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, în vederea exercitării votului;
20 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr. 136 din 27.05.2020 pentru actualizarea Nomenclatorului străzilor și a evidenței adreselor imobilelor din intravilanul municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.211 din 27.05.2010;
21 HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;