În data de 26.04.2021, într-o exploataţie de găini, oua consum din judeţut Neamţ a fost înregistrată o suspiciune de salmoneloză zoonotica la efectivele de păsări, suspiciune ce a fost confirmată de IDSA Bucureşti în data de 29.04.2021.

Înca din faza de suspiciune a bolii, DSVSA Neamţ a dispus retragerea de la vânzare a oualelor provenite din această fermă, a impus restricţii de mişcare asupra efectivelor de păsări din şi către această fermă, respectiv a cantităţilor de ouă obţinute de la păsările afectate, a realizat acţiuni de controI oficial pentru definitivarea investigaţiei epidemiologice şi pentru gestionarea focarului de boală.

În conformitate cu legistaţia sanitară veterinară, DSVSA Neamţ va desfaşura acţiuni specifice la niveluI focarului de boală, astfeI încât acesta să fie lichidat în cel mai scurt timp