România în primul război mondial – istorie și geopolitică