” Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”/cod SMIS 126604”,
In data de 28.01.2020, UAT Municipiul Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 5067/28.01.2020 pentru implementarea proiectului: ”Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”/cod SMIS 126604”.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt. Proiectul determina o reducere de 6,3% a emisiilor de echivalent CO2 din transport în aria de studiu a proiectului, in primul an de după implementarea proiectului, reprezentând o cantitate de 410 tone/an, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind astfel la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Priorității de Investiții 4e din POR 2014-2020.
Implementarea proiectului durează 58 luni, respectiv de la data de 01.04.2018 până la data de 30.01.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 26.660.435,74 lei, din care 21.780.730,16 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 3.331.170,45 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.