Pe perioada stării de urgență decretată pe teritoriul României, Biroul de Stare Civilă va desfășura cu publicul doar următoarele activități:

  • Înregistrarea nașterii și a decesului prin prezentarea cetățenilor direct la sediul instituției, conform următorului program de lucru:
  • luni, marţi, miercuri şi joi de la ora 08.30 la ora 14.00, iar vineri de la ora 08.30 la ora 13.00;
  • Înregistrarea decesului se va realiza şi în zilele de sâmbătă de la ora 09.00 la ora 12.00.

   –   Depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor de stare civilă, doar în baza planificării telefonice la numărul de telefon: 0233 218019;

–   Depunerea cererilor de transcriere/înscriere a menţiunilor privind modificările intervenite în străinătate în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, doar în baza planificărilor online pe site-ul instituţiei la adresa www.primariapn.ro secţiunea programare transcriere acte redobândire/acordare cetăţenie română, pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România şi în baza planificării telefonice la  tel. 0233218019, pentru celelalte situaţii;

–       Eliberarea tuturor documentelor, în baza planificărilor primite la depunerea actelor. 

De asemenea, în aceeași perioadă, Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va desfășura cu publicul doar următoarele activități:

 –  Primiri documente în baza planificării online pe site-ul Primăriei municipiului Piatra Neamţ, www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.30 –  11.30;

 –   Primiri documente în baza planificării telefonice la nr. de telefon 0233210411, pentru zilele de vineri de la ora 08.30 la ora 11.30.

Programul la ghişeul de eliberări acte al Biroului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va fi următorul: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.30 – 10.00 şi 13.30 – 15.00, iar vineri între orele 08.30 – 11.30.

Pentru depunerea cererilor de eliberare a actelor de identitate cetăţenii cu vârsta de peste 65 de ani se pot planifica telefonic la nr. de telefon  0233210411, pentru zilele de vineri între orele 11.30 -12.30.

Eliberarea actelor de identitate ale persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani se va realiza în zilele de vineri, între orele 11.30 12.30.

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa și prin fax Biroului de Stare Civilă, la numărul: 0233212142, și Biroului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la numărul: 0233211499.

Art.33 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.34/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.268/31.03.2020, prevede că Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestor stări.

În considerarea dispoziţiilor legale enunţate mai sus şi a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr.3/24.03.2020 care reglementează în mod clar şi fără echivoc cazurile pentru care cetăţenii pot circula în afara locuinţei/gospodăriei, informăm că cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, indiferent dacă au expirat în timpul stării de urgenţă sau anterior acestei perioade, vor fi primite la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Piatra-Neamț în strictă concordanţă cu prevederile legale enunţate, respectiv după încetarea stării de urgenţă.

Având în vedere dispoziţiile legale enunţate mai sus, precizăm că, în cazul în care se solicită eliberarea actului de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, cetățenii trebuie să dovedească situaţia deosebită cu un document ori declaraţia pe proprie răspundere care va fi pusă la dispoziție la ghișeul de primiri documente. Solicitantul actului de identitate trebuie să facă trimitere cu privire la documentul în cauză ori situaţia deosebită cu ocazia programării online/telefonice sau la momentul prezentării la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.