ÎN ATENȚIA
ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

În baza Regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al OAMGMAMR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, organizează ALEGERI JUDEȚENE, în data de 29 NOIEMBRIE 2021 pentru Adunarea Generală Județeană. Dreptul de a alege, conform Regulamentului electoral, aparține numai membrilor cotizanți ai OAMGMAMR și care nu au fost sancționați disciplinar.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SE VA DEPUNE PERSONAL la secretariatul Comisiei Electorale Județene, la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, conform Art. 29, în perioada: 23 – 25 NOIEMBRIE 2021, între orele 10:00 – 16:00

Candidații, conform art. 27, alin. 2, din Regulamentul electoral, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– Să aibă calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani;
– Să aibă certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual;
– Să nu fi fost sancționat disciplinar;
– Să nu se afle în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în rganizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarul de candidatură va cuprinde:
– Formularul de candidatură – anexa 7 la Regulamentul electoral (formular tipizat);
– Certificatul de membru și avizul anual, după caz, în copie;
– Declarație pe propria răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare aplicate de OAMGMAMR;
– Declarație pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 14^1 din Statut, prin deținerea altor funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România – anexa 8 (formular tipizat);
– Recomandare a președintelui Biroului Consiliului Județean pentru membrii OAMGMAMR care au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR.

Relații suplimentare la telefon: 0728939538
www.facebook.com/OAMGMAMRNeamt