In data de 28.01.2020, UAT Municipiul Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr.5054/28.01.2020 pentru implementarea proiectului: ”Modernizare coridor integrat de mobilitate Est – Vest – Strada Mihai Viteazu”, Cod SMIS 126606.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1. – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile mobilitate urbană durabilă.
Obiectivul General al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamț. Implementarea proiectului determină o reducere de 0,9% a emisiilor echivalent CO2 din transport în aria de studiu a proiectului, în primul an de după implementarea proiectului, reprezentând o cantitate de 577,02 tone, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific 4.1 al Priorității de investiții 4e din POR 2014-2020.
Implementarea proiectului durează 58 de luni, începe cu 01.02.2018 și se finalizează în data 30.11.2022. Valoarea totală a proiectului este de 14.549.926,50 lei, din care 11.468.974,75 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 1.754.078,45 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.