INFORMARE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava ” al județului Neamț NU întrerupe activitatea de relații cu publicul, dar, în contextul măsurilor care trebuie adoptate pentru reducerea riscului de transmitere a virusului COVID-19, facem următoarele recomandări:

Investitorii/beneficiarii au posibilitatea de a depune documentațiile în format electronic la adresa de e-mail: isuneamt@ijsunt.ro

    Factorii care concură la proiectarea, verificarea și punerea în operă a proiectelor vor solicita, în scris, acordarea asistenței de specialitate în cadrul unor audiențe;

Pentru transmiterea petițiilor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor se va apela la metode alternative, care să nu presupună prezența fizică a persoanelor, după cum urmează:
> prin e-mail, la adresa: isuneamt@ijsunt.ro ;
> prin fax, la numărul: 0233.211666 ;
> prin poștă, la adresa: Municipiul Piatra Neamț , str. Cuejdi, Nr. 34.
Dacă nu puteți amâna vizita în instituția noastră, vă rugăm să respectați recomandările personalului de la Punctul de Control Acces.