Inaugurarea Raftului American, la Biblioteca Județeană

Ambasada S.U.A. la București și Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț a inaugurat Raftul American (American Shelf).
Evenimentul  va debuta cu sosirea dl. Hans Klemm, Ambasadorul S.U.A. în România, și a delegației Ambasadei. La festivitate au fost  invitați să participe reprezentanți ai Consiliului Județean
Neamț – instituție finanțatoare a bibliotecii – Prefecturii Neamț, Primăriei Municipiului Piatra Neamț, instituțiilor deconcentrate, instituțiilor de cultură, precum și profesori, elevi și parteneri ai Bibliotecii.
Oaspeții au fost întâmpinați în holul principal al Bibliotecii, cu un cuvânt de bun venit. S-a facut  turul bibliotecii, în care au fost  vizitate expoziția de carte din holul principal, expoziția de carte veche din Sala Tezaur, Secția de Carte pentru Adulți „Mihail Sadoveanu“, Secția de carte pentru copii și ludotecă „Ion Creangă“, Centrul de Informare Comunitară, Săli de lectură și informare
bibliografică „Aurel Dumitrașcu“, Secția arte, multimedia și carte străină
„Victor Brauner“.
Raftul American (American Shelf) va fi prezentat în Sala Cupola. Cuvântul de deschidere a fost susținut de directorul-manager al Bibliotecii, după care a urmat alocuțiunea dl. Hans Klemm, Ambasadorul S.U.A. în România.
Donația a fost oferită de dl. Hans Klemm, Ambasadorul S.U.A. în România, și va intra în patrimoniul Bibliotecii spre a sta la dispoziția profesorilor, elevilor și a publicului interesat.
American Shelf reprezintă o donație de carte, cuprinzând literatură americană clasică și contemporană, literatură pentru copii și tineret, lucrări de metodică a predării limbii engleze, materiale pentru perfecționarea cunoașterii limbii engleze, continuarea studiilor în S.U.A., precum și cărți despre politica externă, istoria și geografia Statelor Unite. Colecția oferă acces la resurse despre
S.U.A., cultura și valorile americane. Alături de colecția American Shelf, Ambasada S.U.A. la București a făcut o donație suplimentară, astfel încât în patrimoniul Bibliotecii Județene „G.T.
Kirileanu“ vor intra peste 300 de titluri, cu o valoare de peste 3.000 de dolari.