În data de 28.01.2020, UAT Municipiul Piatra Neamț, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr.5053/28.01.2020 pentru proiectul ”Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”, Cod SMIS 126608.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Proiectul își propune implementarea unui sistem inteligent de trafic, management și monitorizare în Municipiul Piatra Neamț. Se va urmări îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport, creându-se astfel condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent CO2.
Perioada de implementare a proiectului este de 52 de luni, data începerii sale fiind 01.03.2018 și data finalizării fiind 30.06.2022 (ea cuprinde și activitățile proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare).
Valoarea totală a proiectului este de 35.218.942,41 lei, din care 29.936.101,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 4.578.462,51 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.