CNAIR SA depune toate eforturile și are un program amplu de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță rutieră prin implementarea de măsuri tehnice care să combată nerespectarea regulilor de circulație, printre care și montarea de separatoare de sens pe căi de rulare interurbane alăturate cu două benzi pe sens, în conformitate cu Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră pentru Perioada 2016 – 2020 emisă de Guvernul României prin HOTĂRÂREA nr. 755 din 12 octombrie 2016.
Astfel C.N.A.I.R. S.A. are ca obiectiv principal diminuarea numărului de kilometri de drumuri cu patru benzi de circulație, fără separare fizică a sensurilor de circulație iar pentru atingerea acestui deziderat, are încheiat un Acord Cadru pe o perioadă de 4 ani (2019-2023), de achiziție a parapetelor din beton.
În ceea ce privește montarea parapetelui axial din beton tip New Jersey pe DN 15, km 323+950, localitatea Săvinești, această acțiune s-a demarat în urma analizei situației accidentelor rutiere produse pe acest sector de drum și este realizată cu avizul Poliției Rutiere Neamț. În prezent sunt în curs de desfășurare lucrările de montare și până la momentul finalizării acestei acțiuni, se efectuează și verificări în vederea refacerii semnalizării verticale.