Camera de Comerț și Industrie Neamț implementează proiectul “Consiliere și Competențe Interdisciplinare” – SMIS 135500, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 “Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Proiectul are o valoare totală de 4.328.564,29 lei și se va desfășura în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de participare al salariaților (inclusiv PFA și I.I.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est la programe de formare profesională continuă și recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, prin implicarea unui număr de 651 angajați, în special adulți cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate în programe care să determine dobândirea de competențe profesionale noi, corelate cu piața muncii.

Cea mai importantă activitate a proiectului constă în organizarea cursurilor GRATUITE de calificare (Lucrător în comerț), a cursurilor de inițiere, perfecționare și specializare cu autorizare ANC (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, Operator introducere, validare și prelucrare date, Designer pagini web, Responsabil de mediu, Manager de inovare) si a cursurilor informale  (Ergonomia aplicativă în sistemul om-computer-mediu, Raportare non-financiară și TIC în afaceri).

În cadrul proiectului se va desfășura o activitate de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite în contexte non-formale și informale pentru următoarele meserii: Ospătar (Chelner), Vânzător în unități de alimentație, Îngrijitori bătrâni și copii la domiciliu, Tâmplar, Zidar tencuitor, Tractorist agricol și Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale sau alte meserii la cerere.

Proiectul își propune să consilieze profesional un număr de 651 salariați și să certifice în urma desfășurării cursurilor pe 528 dintre aceștia.

Detalii suplimentare despre proiect, înscrierea persoanelor în grupul țintă și calendarul cursurilor de formare se pot obține de la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, telefon: 0233.216.663, e-mail: cci.proiect@gmail.com si pe pagina www.ccint.ro.

Elena-Irina MUNTEANU – Manager proiect