DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA NEAMT

 

REALIZAREA ACTIUNILOR DIN SECTORUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA IN ANUL 2018

Direcţia pentru Agricultură a judetului Neamţ, ca instituţie ce reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în teritoriu, împreună cu unităţile subordonate  acestuia  răspund de realizarea strategiilor, politicilor agroalimentare, de aplicare a pârghiilor şi mecanismelor specifice economiei de piaţă, în vederea stimulării producţiei agricole, în concordanţă cu obiectivele de guvernare ale ministerului .

Obiectivul activităţii instituţiei îl reprezintă obţinerea de producţii agricole – vegetale şi animaliere, în concordanţă cu potenţialul natural, economic şi uman de care dispune judeţul Neamţ, în scopul asigurării necesarului de consum propriu şi în acelaşi timp, crearea de disponibilităţi pentru schimburi economice.

 

PRODUCŢIA  VEGETALĂ

Suprafata agricola a judetului Neamt este de 281534 ha din care 109459 ha pajisti permanente si 169650 ha suprafata arabila .

Suprafata agricola cultivata in anul 2018 a crescut la grau – secara – triticale (+3704 ha ), porumb (+1305 ha), rapita (+834 ha ), orzoaica primavera (+613 ha).

In ce priveste productiile medii realizate comparative cu anul precedent s-au inregistrat cresteri in special la porumb boabe (+1104 kg/ha), orz de toamna (+116 kg/ha), orzoaica de toamna (+192 kg/ha).

       Productia foarte buna obtinuta la ha la porumb boabe, se datoreaza faptului ca s-a folosit samanta certificata  pe majoritatea suprafetelor, tehnologii corect aplicate la care se adauga conditiile meteorologice favorabile culturi din lunile iunie si iulie, precum si faptul ca producatorii agricoli au primit permanent consultanta agricola de specialitate ( infiintare loturi demonstrative, intilniri, pliante ).

FOND FUNCIAR JUDEŢUL NEAMŢ

Nr.

crt.

Specificare

Suprafaţa – ha –

1.

Suprafaţa agricolă, din care :

281534

 

Din care : – păşuni naturale

66596

 

                 – faneţe naturale

42863

 

                  – vii

544

 

                  – livezi

1810

 

                  – arbuşti fructiferi

71

 

                  – suprafaţa arabilă

169650

 

 

SUPRAFEŢE CULTIVATE  ÎN ANUL 2018 COMPARATIV CU 2017

                                                                                                              –  ha –

Nr.

Crt.

Cultura

Suprafata

Diferenţă

+/-

2018

2017

1.

Grau – secară – triticale

26937

23233

+ 3704

2.

Orz toamnă

2210

2534

– 324

3.

Orzoaică toamnă

734

476

+ 258

4.

Orzoaică primăvară

1430

2043

– 613

5.

Ovăz boabe

3571

4393

– 822

6.

Porumb boabe

57494

56189

+ 1305

7.

Floarea soarelui

14603

15296

– 693

8.

Rapiţă

10397

9563

+ 834

9.

Soia

4706

4204

+ 502

10.

Sfeclă zahăr

2894

3035

– 141

11.

Cartofi

6709

6976

– 267

12.

Legume

4503

4375

+ 128

13.

Plante nutreţ

31454

34491

– 3037

 

 

PRODUCŢII MEDII REALIZATE ÎN ANUL 2018 COMPARATIV CU 2017

                                                                                                              –   Kg/ha –

Nr.

Crt.

Cultura

Producţia medie

Diferenţă

+/-

2018

2017

1.

Grau – secară – triticale

4459

5041

– 582

2.

Orz toamnă

5181

5065

+ 116

3.

Orzoaică toamnă

3943

3781

+ 192

4.

Orzoaică primăvară

2823

3931

– 1108

5.

Ovăz boabe

2400

2644

– 244

6.

Porumb boabe

8380

7276

+ 1104

7.

Floarea soarelui

2327

2686

– 359

8.

Rapiţă

2357

2799

– 442

9.

Soia

2642

2211

+ 431

10.

Sfeclă zahăr

41759

52673

– 10914

11.

Cartofi

13942

16883

– 2941

12.

Legume

12114

14618

– 2504

13.

Plante nutreţ

14639

17554

– 2915

 

                       

CULTURI INSĂMANŢATE ÎN TOAMNA 2018

 

   Nr.

   crt.

1.     Specificare

Suprafaţa – ha –

1.

Grau – secară – triticale

24188

2.

Orz toamnă

2839

3.

Orzoaică toamnă

400

4.

Rapiţă

5401

5.

Plante nutreţ

313

6.

Legume

91

7.

      Căpşuni

1

 

         TOTAL

33233

 

            

 

 

PROPUNERI ÎNSĂMÂNȚĂRI PRIMĂVARA 2019

Nr.

crt.

TOTAL JUDEȚ

114472

Din care:

1.

° Grau primavara

736

2.

° Orzoaica primavara

1330

3.

° Ovaz boabe

3880

4.

° Porumb boabe consum

58375

5.

° Sorg boabe consum

22

6.

° Porumb boabe samanta

611

7.

° Alte cereale

20

8.

° Mazare boabe

294

9.

° Fasole boabe in ogor propriu

276

10.

° Floarea soarelui consum

13637

11.

° Floarea soarelui samanta

363

12.

° Soia

4880

13.

° Sfecla zahar

2880

14.

       ° Sorg pentru maturi

180

15.

° Plante medicinale

5

16.

°Alte plante pentru industrializari

33

17.

° Cartofi total

6800

18.

° Legume camp si solarii total

4520

19.

° Pepeni verzi si galbeni

70

        20.

         ° Plante nutret total

       15473

        21.

         ° Seminte-seminceri (canepa)

                            67

       22.

         ° Căpșuni

     20

                         

PRODUCŢIA  ZOOTEHNICĂ

         Asigurarea securitatii alimentare prin cresterea si diversificarea productiilor zootehnice si a efectivelor de animale este evidentiata prin centralizarea darilor de seama statistice AGR 6a  intocmite pentru exploatatiile zootehnice cu personalitate juridica si pentru gospodariile populatiei.

            Dupa  centralizarea datelor , lunar se transmite la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Raportul Tehnic-operativ AGR 6a privind evolutia efectivelor de animale si a productiilor zootehnice.

 

EFECTIVE DE ANIMALE

                                                                            

Efective

2017

2018

±

Bovine total

d.c matca

77296

50574

75463

49348

-1833

-1226

Porcine

d.c matca

116684

11671

123460

11965

+6776

-294

Ovine

d.c matca

234507

175450

220980

165320

-13527

-10130

Caprine

d.c matca

55396

42780

50855

            40985

-4541

-1795

Pasari

d.c matca

2077484

926045

1817462

942103

-260022

+16058

 

 

Productia  animaliera

 

 

Specificare

2017

2018

±

Carne – Total to

30348

31070

+722

Lapte de vaca – Total hl

1504539

1500421

-4118

Productia medie l/ cap

3329

3379

+50

Lapte oaie – Total hl

73920

65930

-7990

Productia medie l/ cap

43

38

                -5

Lapte capra – Total hl

29480

27440

-2040

Productia medie l/ cap

84

80

-4

Lâna – to

450

445

-5

Ouă – mii buc

183100

177200

-5900

Miere – to

375

411

+36

                 Analizând evoluţia efectivelor de animale, se constată scaderea efectivelor de animale la aproape tote speciile de animale, a efectivelor matca si a productiilor medii cu consecinte negative pentru perioada urmatoare .

AGRICULTURA ECOLOGICĂ

         În cursul anului 2018 au continuat acţiunile de promovarea a agriculturii ecologice prin acordarea de consultanta agricola potentialilor beneficiari .

Operatori inregistrati in Agricultura ecologica in anul 2018 in jud. Neamt

 1. Producatori agricoli inregistrati – 100
 2. Procesatori – 6
 3. Comercianti – 3
 4. Flora spontana –
 5. Exportatori – 1
 6. Importatori – 1

        

                 Productie vegetala

Suprafata totala inregistrata – 1508,59 ha din care : conversie anul I – 845,43 ha , conversie anul II – 227,56 ha, conversie anul III – 34,89 ha, suprafata certificata – 400,71 ha.

 Culturi predominante: grau ,rapita, floarea soarelui , ovaz, porumb, cartofi , legume, sfecla de zahar, soia, mazare, in,  cinepa,  plante de nutret, pasuni si fanete .

ARBUSTI FRUCTIFERI:

 • Catina – 51,96 ha cultura infiintata;
 • Afin – 22,82 ha /Lipova , jud AR;
 • Nuci si alun – 40,38 ha din care 18,93 ha /Dorohoi , BT;
 • Medicinale 5,01 ha;
 • Gojii – 0,99ha;
 • Aronia – 6,16 ha
 • Zmeur – 0,90 ha
 • Mure – 0,60 ha;
 • Livezi mar si par – 5,20 ha;

 

              Zootehnie:

 Apicultori inregistrati – 36 , nr. familii de albine – 4544 , din care in conversie 2267 fam. si 2277 fam.certificate .

Bovine total inregistrate – 53 capete din care 25 capete certificate si 28 cap in conversie;

                  

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 2018

                                                     

Conform  Ordinului 724/2013- privind atestarea produselor traditionale, in judet avem 31 produse traditionale atestate din domeniul lapte si legume – fructe din care in anul 2018 au fost atestate 15 produse ( conserve legume-fructe).

Deasemeni, avem atestate si produse care pot menționa pe eticheta denumirea ”produs montan”, conf. Ord. 52/2017. Aceste produse sunt fabricate in zona de munte cu materie prima din aceasta  zona (în proporţie de peste 50%) – 15 produse din domeniul conservelor de fructe si a legumelor ,  domeniul lactatelor si produselor apicole.

           Conform Ordinului  394/2014 , privind atestarea produselor fabricate conform rețetelor consecrate românești, in Neamț avem 9 atestate obținute pentru domeniul preparatelor din carne si al laptelui.

AMENAJAMENTE PASTORALE

 

       Amenajamentele pastorale se executa in baza OUG 34/2013 , a Normelor metodologice de aplicare  si au ca scop principal imbunatatirea si ameliorarea pajistilor, identificarea tuturor proprietarilor , intocmirea planurilor de fertilizare si amendare pe toate suprafetele.

       Suprafata solicitata pentru intocmirea proiectelor de amenajamente pastorale este de 96870 ha , la aceasta data s-au finalizat 31 de proiecte cu o suprafata de 23085 ha si sunt in executie 35 de proiecte cu suprafata de 36738 ha. In acest an se vor finaliza ultimile 17 UAT in ce priveste faza de teren si va continua finalizarea lucrarilor.

 

 

AJUTOARE MINIMIS

 

 

      Ajutoare de minimis la tomate (HG 39/2017 si HG 943/2017)

 

                                                                                  2017                                                  2018

 1. Beneficiari (personae)          34                                                      49
 2. Tomate comercializate (kg)             74729                                              107706
 3. Sume alocate (lei)        458368                                              676097

 

      Ajutor de minimis lana, program derulat in baza HG 500/2017

 1. Numar de beneficiar – 37 persoane
 2. Cantitate de lana predate – 46784 kg
 3. Sume alocate (lei) – 46784 lei

 

Eliberare avize consultative eliberate in baza 145/2014 care stau la baza eliberarii atestalului de producator:

                                                                                     2017                                                2018

           Nr. de avize consultative eliberate                   2400                                                 2277

 

      IRIGAŢII

 

Grupul tehnic de lucru din DAJ si ANIF a efectuat intilniri cu administratorii exploatatiilor agricole in vederea infiintarii OUAI ,astfel in luna august 2018 s-a inaintat la MADR protocolul de predare a infrastructurii secundare de irigatii de la ANIF la OUAI Spiridonesti (895 ha):

 

INSPECŢII

 

Compartimentul inspectii din DAJ a efectuat controale pe:

 • Verificarea legislatiei nationale si comunitare in domeniul industriei alimentare – 71 controale;
 • In domeniul produselor cerealiere – 68 controale;
 • In domeniul legume fructe – 152 controale;
 • In domeniul fertilizantilor – 71 controale;
 • In domeniul OMG si agricultura ecologica – 47 controale
 • In domeniul vitivinicol – 175 controale

In urma controalelor efectuate de inspectorii DAJ s-a procedat , functie de situatie, la urmatoarele:

 • S-au incheiat procese verbale de contraventie, aplicindu-se avertismente si au fost stabilite termene pentru remedierea deficientelor;
 • Anularea autorizatiei de functionare la operatorii economici care depoziteaza produse cerealiere (6 cazuri);

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

In DAJ s-au desfasurat cursuri de calificare a producatorilor agricoli in domeniul;

 • Lucrator in cultura plantelor, 2 serii – 21 absolventi;
 • Lucrator in cresterea animalelor, 4 serii – 78 absolventi;
 • Apicultor , o serie – 11 absolventi;

S-au mai desfasurat cursuri pentru beneficiarii PNDR 2014-2020

 • 10 , 31 cursuri – 693 persoane atestate;
 • 11,1 cursuri – 12 persoane atestate;

 

LOTURI DEMONSTRATIVE

 

 • In domeniul vegetal – grau(2,5 ha), porumb (2,5 ha), floarea soarelui (2,5 ha), sere si solarii (0,06 ha), capsuni (0,015 ha).
 • In domeniul zootehnic – familii de albine – 45 fam;

                                    – bovine  66 cap;

                                     – ovine  150 cap

 

PROIECTE ÎNTOCMITE DE DAJ – DEPUSE LA AFIR

 

 • 11 proiecte pentru Submasura 6.3 ,, Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
 • 1 proiect pentru Submasura M 2.3 ,, Reinnoirea generatiei de agricultori” ( GAL Elisabeta Doamna – Neamt );
 • 2 proiecte pentru M 2.1 ,,Imbunatatirea performantelor economice a exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor in special in fermele mici”( GAL Elisabeta Doamna – Neamt );
 • 2 proiecte M 2.1,,Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta’’

( GAL Elisabeta Doamna – Neamt );

 

CALAMITĂŢI

 

In anul 2018 in județul Neamț au fost înregistrate pagube la culturile agricole ca urmare a fenomenelor meteorologice (ploi torențiale + grindină) din perioada iulie – august.

Suprafețele cele mai afectate au fost la culturile:

 • Grâu+secară+triticale 514 ha
 • Porumb 639 ha
 • Floareasoarelui 260 ha

 

Suprafața totală calamitată fiind de 7.697 ha cu o valoare estimativă de 12.457.113 lei.

Nr crt

Cultura

Suprafata  (ha)

Valoarea  estimata a pagubelor, functie de cheltuieli efectuate ( lei)

1

Grau +Secara+triticale

1,514.08

2,081,424.68

2

Orz+Orzoiaca

51.81

67,896.73

3

Ovaz

7.86

4,826.18

4

Porumb +Sorg

2,639.04

3,654,260.05

5

FloareSoarelui

1,260.66

1,619,120.89

6

Soia

192.10

199,825.08

7

Rapita

985.94

3,081,991.00

8

Cartof

5.43

21,081.83

9

Fasole

0.00

0.00

10

Sfecla de Zahar

446.88

1,183,593.38

11

Legume in Camp

2.75

50,426.53

12

Pepeni

0.00

0.00

13

Mustar

0.00

0.00

14

Plante de Nutret

142.94

170,990.89

15

PlanteMedicinale

0.00

0.00

16

Livezi

5.03

34,271.80

17

Pasuni +Fanete

309.67

152,962.17

18

Vita de Vie

0.04

158.40

19

Leg in SpatiiProtejate

0.12

3,058.09

20

Tutun

0.00

0.00

21

Mazare

103.27

92,893.02

22

AlteCulturi – Canepa

14.31

25,813.14

23

Lupin

15.32

12,519.50

 

Total

7,697.25

12,457,113.35

Au fost înregistrate calamități și din cauza Secetei din primăvara anului pe o suprafață de  7.497 ha din care la

 • Grâu     560 ha
 • Rapiță     081 ha
 • Porumb      157 ha
 • Floarea soarelui 049 ha