În data de 15 septembrie 2021 a avut loc Conferința de lansare a proiectului Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar prin înființarea Centrului de zi “Primii pași”.

Evenimentul a fost organizat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, la sediul viitorului Centru de zi “Primii Pași”, fosta Centrală termică  26 – spațiu dezafectat aflat în proprietatea Municipiului Piatra Neamț, str.Progresului nr.37.

Invitații au fost actori locali din domeniul asistenței sociale, publici și privați, împreună cu mass-media locală.

Acest proiect urmărește creșterea accesului copiilor la educație timpurie antepreșcolară, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale. Astfel, se înființează Centrul de zi “Primii Pași”, în care un număr de 76 de copii beneficiază de servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială, de servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie, de servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului, de servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională.

Cei 76 de copii care formează grupul țintă al proiectului sunt copii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, proveniți din familii aflate în dificultate, respectiv:

­ copii cu părinți plecați în străinătate;

­ copii proveniți din familii monoparentale;

­ copii proveniți din familii ai căror părinti/părinte sunt în somaj sau în cautarea unui loc de muncă;

­ copii proveniți din familii care locuiesc în spații supraaglomerate;

­ copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte sunt cu probleme de sănătate;

­ copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt insuficiente

Toate aceste servicii se asigură cu o echipă multidisciplinară formată din 18 specialiști, respectiv: 1 Șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere, 4 Educatori specializați, 1 Asistent medical, 1 Asistent social, 1 Bucătar, 10 Îngrijitori.

Perioada de implementare a proiectului este 17.12.2020 – 16.11.2023.

Intervalul de derulare a serviciilor sociale este 13.09.2021 – 16.11.2023, împreună cu perioada de sustenabilitate de minim 25 de luni.

Valoarea proiectului:

– Valoarea totală a proiectului: 3.318.102,18 lei, din care

– Finanțarea nerambursabilă: 3.251.740,36 lei.

– Contribuția proprie: 66.361,82 lei

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 “Educație și competențe”, Obiectiv Specific 6.2. “Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.