Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Piatra Neamţ HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se prelungeşte suspendarea activităţilor din Bazar, târguri şi oboare de pe raza municipiului Piatra Neamţ, până la încetarea stării de urgenţă.

Art. 2 (1) Se prelungeşte suspendarea activităţii, până la încetarea stării de urgenţă, a următoarelor unităţi:

  • creşele de pe raza municipiului Piatra Neamţ
  • Centrul de Sprijin şi Asistenţă de Specialitate pentru Copii
  • Centrul de zi pentru preşcolari ,,Castani”

(2) Primarul municipiului Piatra Neamţ va emite o dispoziţie în acest sens.

Art. 3 Primăria municipiului Piatra Neamţ va asigura, din bugetul propriu, montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza municipiului. Măsura se aplică din data de 31.03.2020, până la ieşirea din starea de urgenţă.

Art. 4 ( l) SC Salubritas SA va dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune din blocurile de locuinţe. Măsura se aplică începând din data de 31.03.2020, până la ieşirea din starea de urgenţă.

2)  SC  Salubritas   SA   va  continua   activitatea   de  dezinfectare a  străzilor , trotuarelor de pe raza municipiului Piatra Neamt, până la ieşirea din starea de urgenţă.

Art. 5 (1) SC Locativserv SRL va suspenda activităţile de comercializare cu amănuntul din Mall Forum Center, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare, sau farmaceutice, până la ie şirea din starea de urgenţă.

(2) SC Locativserv SRL suspendă orice activitate în cadrul Sălii Polivalente din Piatra Neamţ, până la ieşirea din starea de urgenţă.

Art. 6 Primăria municipiului Piatra Neamţ prelungeşte suspendarea  activităţii,  până la ieşirea din starea de urgenţă, din următoarele unităţi: Baia Comunală, Stadionul Municipal, Ştrandul Municipal.

Art. 7 SC CMI Urban SA va suspenda, până la ieşirea din starea de urgenţă, activităţile de comercializare cu amănuntul din pieţele agroalimentare, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare, sau farmaceutice.

Art. 8 Se menţine interdicţia utilizării locurilor de joacă amenajate pe domeniul public din municipiul Piatra Neamţ, până la ieşirea din starea de urgenţă.

Art. 9 Nerespectarea restricţiilor impuse prin prezenta hotărâre va fi sancţionată contravenţional sau penal, după caz, conform prevederilor Ordonanţelor Militare.

Art. 10 Se menţine suspendarea activităţii Parcului Zoo şi  a parcurilor  publice  de pe raza municipiului Piatra Neamţ, până la ieşirea din starea de urgenţă.

Art. 11 Hotărârea va fi comunicată, în vederea punerii în aplicare, prin grija C.O.A.T, tuturor instituţiilor şi societăţilor implicate.