COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ 

 1. COMISIA NR. 1 – ”activități economico-financiare, studii, prognoze economico-sociale, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului”
 • Obreja Mihai
 • Teodorescu Constantin
 • Asandei Constantin Alexandru
 • Enache Nicolae Ciprian
 • Luca Moise Florentina

 

 1. COMISIA NR. 2 – ”amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului”
 • Teodorescu Constantin
 • Irimia Marius Ioan
 • Gavrilescu Bogdan
 • Lehăduș Alin Ștefan
 • Novac Marius Gruia

 

 1. COMISIA NR. 3 – ”servicii publice, comerț, turism, proiecte, programe cu finanțare externă, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern, înfrățiri cu unități administrativ-teritoriale din alte țări”
 • Alui Gheorghe Adrian
 • Tofan Ramona Mirela
 • Sauciuc Cristian
 • Mihalcea Cristian
 • Harbuz Liviu

 

 1. COMISIA NR. 4 – ”activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport”
 • Alui Gheorghe Adrian
 • Obreja Mihai
 • Irimia Marius Ioan
 • Grigoraș Adrian
 • Monda Ana

 

 1. COMISIA NR. 5 ”administrație publică locală, juridică și disciplină”
 • Filip Cezar Constantin
 • Teodorescu Constantin
 • Gavrilescu Bogdan
 • Mihalcea Cristian
 • Grigoraș Adrian