S- a redeschis  Centrul  de cazare  temporară  a  persoanelor  fără  adăpost din cartierul Speranța. La inaugurarea  au fost prezenți primarul Dragoș Chitic și viceprimarii Luminița Vîrlan și Bogdan Gavrilescu. Centrul a fost modernizat, iar capacitatea  de primire a fost   mărită  de  la  20 de  locuri  la  40  de  locuri. În urma modernizării s-au creat următoarele spaţii: holuri de acces, sală de mese,  birouri  pentru personal, grupuri sanitare, camere de cazare, cameră tehnică, spălătorie.

Obiectivul  dispune  de  spaţii  funcţionale  amenajate   pentru femei, bărbaţi și pentru familii cu  copii, dotate  corespunzător  cu  mobilier  şi cazarmament (saltele, lenjerii de pat, pilote, perne, pături, pijamele, materiale  de  igienă  personală etc).

Centrul îndeplineşte  standardele  de  calitate stabilite prin lege pentru  serviciile  sociale   în  comunitate organizate ca  adăposturi  de  noapte. Grupul  ţintă  este  reprezentat  de  persoane  adulte fără  locuinţă, cu  domiciliul în Piatra Neamţ, care  nu-şi  pot  asigura  din  resurse  proprii un  spaţiu  de  locuit în perioada  sezonului  rece, persoane  care  se  află în  risc  de  excluziune şi  marginalizare  socială. Astfel, persoanele  aflate  în  situaţii  de  dificultate  pot  beneficia şi în  sezonul  rece  2017-2018 de  servicii  gratuite  de  cazare, hrană, îmbrăcăminte, materiale  igienico- sanitare, consiliere socio – profesională.

În  aceeaşi  clădire  se  află  şi  Centrul  de  permanenţă  Speranţa  care  a fost reabilitat, modernizat, existând  astfel  premisele  asigurării  continuităţii asistenţei medicale primare eficiente  în toată   zona  deservită.