În trimestrele I şi IV din anul 2021 s-a desfăşurat Acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere  precum şi de respectare a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

Obiectivele campaniei au fost:

  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  şi a relaţiilor de muncă;
  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  şi a relaţiilor de muncă.

identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul exploatării forestiere

Au fost verificaţi 69 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 111  sanţiuni contravenţionale din care 17 amenzi în cuantum de 194.500 lei şi 94 de avertismente contravenţionale.

La şapte  angajatori au fost identificate opt persoane care prestau muncă  fără a  avea încheiat contract  individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele

– lipsa dotării lucrătorilor cu echipamente individuale de protecţie (cască de protecţie, pantaloni antilanţ);

– lipsa dotării cu lanţuri la toate roţile TAF – ului;

– lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de muncă;

– lipsa semnalizării de securitate şi sănătate în muncă în parchete şi platforme primare;

– instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– lipsa instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice activităţii desfăşurate;

– neasigurarea supravegherii lucrătorilor privind purtarea echipamentului individual de protecţie;

– organizarea necorespunzătoare a activităţii de exploatare forestieră;

– lucratori transportaţi cu T.A.F. – ul pe drumul auto forestier.

– primirea la muncă a unei  persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

– nu se respectă obligaţia de a completa dosarul de personal al salariatului cu toate documentele necesare;