În perioada aprilie-octombrie 2021, s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor.

Obiectivele campaniei au fost:

  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime;
  • încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor, în acţiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;
  • îndrumarea angajatorilor pentru crearea condiţiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, precum şi sindicatele din domeniul construcţiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţii, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creşterea nivelului de securitate;
  • promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

În această campanie au fost verificaţi în total 108 angajatori, la care îşi desfăşurau activitatea un număr de 3815 lucrători. Au fost constatate un număr de 88 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 88 de măsuri. La 67 angajatori s-au aplicat 88 de sancţiuni contravenţionale din care 8 amenzi în cuantum de 30.000 lei şi 80 de avertismente contravenţionale. La doi angajatori a fost dispusă măsura sistării echipamentelor de muncă deoarece puteau pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

  • instruirea neadecvată a lucrătorilor;
  • utilizarea unor schele care nu îndeplinesc cerinţele de securitate şi sănătate în muncă (nu au scări de acces la platformele de lucru, nu au balustrade pentru prevenirea căderilor de la înălţime, nu sunt bine fixate, nu au plase de prindere);
  • nu era utilizat echipamentului individual de protecţie de către lucrători;

planurile de prevenire şi protecţie întocmite pe şantiere sunt prea generale, nu