În perioada 01 – 31.05.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI:

În această lună, s-au efectuat 249 de controale, ocazie cu care s-au constatat 258 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă(RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă(SSM) şi s-au dispus 264 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 187 de sancţiuni contravenţionale.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna mai, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 135 vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat 158 de abateri de la prevederile legale, au dispus 164 măsuri pentru remedierea deficienţelor şi au aplicat în total 158 de sancţiuni contravenţionale din care 7 amenzi în valoare de 26.000 lei. Au fost oprite din funcţiune 2 echipamente de muncă.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 12 evenimente de muncă. Cauzele cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: accident de circulaţie, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă.Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna mai, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 114   agenţi economici, au  dispus 100 de măsuri şi au aplicat în total 29 de sancţiuni contravenţionale din care 11 amenzi în cuantum de 264.900 lei pentru încălcări ale prevederilor  Legii nr. 53/2003-Codul muncii,republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. Inspectorii de muncă au identificat 13 persoane care prestau muncă nedeclarată (8 persoane  nu aveau  încheiate contracte individuale de muncă  în formă scrisă,1 persoană  nu  avea contractul individual de muncă transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii şi 4 persoane  au  fost depistate la muncă în perioada în care aveau  contractele individuale de muncă suspendate).

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 6 amenzi în cuantum de 260.000 lei şi au  fost dispuse 6 măsuri.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 au fost dispuse 29 de măsuri, iar 7 angajatori au fost sancționaţi  contravenţional .

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 2 contracte colective de muncă.

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA MAI :
 2. Campania naţională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate

Conform Programului-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, în perioada        11-22.05.2020 s-a desfăşurat la nivel național, Campania naţională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate.

În judeţul Neamt nu sunt înregistraţi cu sediu social agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate.

 1. Campania naţională de verificare a respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă în domeniile construcţii şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor

În perioada 18–23.05.2020 s-a desfăşurat campania naţională în domeniul relaţiilor de muncă cât şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

Acţiunile de control din cadrul acestei campanii, au avut ca obiectiv specific identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată precum şi verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajatorii din domeniul construcţiilor şi din domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor.

În cadrul acestei campanii, au fost verificaţi 55 de angajatori, au fost constatate 139 de deficienţe pentru care s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 108 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 194.600 lei.

Pentru încălcarea legislației în domeniul relaţiilor de muncă  au fost aplicate 10 sancţiuni  contravenţionale în cuantum de 183.600 lei. Pentru încălcarea legislației în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse 41 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

La 5 angajatori, au fost depistate 9 persoane care prestau muncă nedeclarată (4 persoane nu aveau încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, 4 persoane lucrau în perioada în care contractele individuale de muncă erau suspendate, iar o persoană nu avea înregistrat contractul individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor). Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată a fost de 180.000 lei. La 3 angajatori din domeniul construcţiilor, au fost depistate cazuri de încălcări a  prevederilor legale privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 900 lei.

Pentru încălcarea legislației în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la 51 de angajatori  au fost dispuse 98 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate, au fost aplicate 98 de sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi în cuantum de 11.000 lei şi 95 de avertismente contravenţionale.

La 2 angajatori au fost oprite din funcţiune 2 echipamente de muncă pentru ca exista un pericol iminent pentru salariaţi de producere a unui accident de muncă.

 

III . Acţiuni de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada stării de alertă, inspectorii de muncă au verificat respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul  SARS-COV-2  şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. Obiectivul principal al controalelor  a constat în verificarea respectării prevederilor art. 5 din Legea nr.55/2020, respectiv:

-măsura stabilită la art. 5 alin. 1 lit.e (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

-măsura stabilită la art. 5 alin. 3 litera f (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În vederea respectării obligaţiilor stabilite conform art. 5 alin.1  lit.e din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost transmise 28 de adrese către centrele de servicii sociale prin care s-a solicitat comunicarea  către Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a măsurilor luate privind respectarea obligaţiei de a asigura continuitatea activităţii centrului/permanentizarea serviciilor de asistenţă socială precum şi pentru adaptarea programului de lucru al angajaţilor pe perioada stării de alertă.

De asemenea, au fost transmise prin e-mail către furnizori de servicii sociale acreditaţi, un număr de 16 adrese care conţin Recomandările Inspecţiei Muncii privind prevenirea răspândirii noului coronavirus în caminele pentru persoane vârstnice.

Au fost transmise prin e-mail 224 de scrisori de atenţionare  angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de salariaţi care au sediul social în judeţul Neamţ, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 55/2020. Atenţionarea angajatorilor a avut ca obiectiv necesitatea luării de măsuri din partea angajatorilor, în vederea stabilirii de programe individualizate de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19.

În cadrul acestei acţiuni, au fost verificati 56 de angajatori cu un număr total de 315 lucrători, cu privire la respectarea prevederilor  art. 5 alin. 3  lit. f .

Pentru încălcarea legislației în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost sanctionaţi un număr de 20 angajatori cu 20 de avertismente contravenţionale şi au fost dispuse 20  de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

 

 

 

 

IV.Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 18 mai 2020, din motive de siguranță medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfășurat de la distanță, actele normative de interes pentru activitatea organizațiilor patronale, agenților economici și organizațiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  MAI :

 • Legea <LLNK 11992 51 din 27 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017   153 12 2B1   0 24>Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordinul ANOFM nr. 389 din 27 aprilie 2020 pentru modificarea <LLNK 12020 346 50CY01   0 95>anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la <LLNK 12020   217 20 301   0 62> 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12020    19 12 231   0 17>Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 59 /2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 ;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0932 2o1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a <LLNK 12020     1 12 201   0 36>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;
 • Hotărârea CNSU nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0932 2o1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
 • Legea <LLNK 11992 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Legea <LLNK 11992 56 din 15 mai 2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale  împotriva COVID-19;
 • Ordin comun al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate  în muncă, pe perioada stării de alertă;
 • Hotărârea Guvernului 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ;
 • Legea <LLNK 11992 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea <LLNK 12020    30182 311   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Legea <LLNK 11992 60 din 19 mai 2020 pentru aprobarea <LLNK 12020    32182 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea <LLNK 12020    30182 311   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social;
 • Legea <LLNK 11992 61 din 19 mai 2020 privind aprobarea <LLNK 12020    41180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    19 12 231   0 17>Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
 • Hotărârea Parlamentului României nr.5 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin <LLNK 12020 394 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul comun al Ministerului Transporturilor şi Ministerului Sănătăţii 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2  şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • Legea <LLNK 11992 64 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017   153 12 2C1   0 24>Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 872 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12018 011212D1   0  8>Normelor de aplicare a prevederilor <LLNK 12005   158182 3C1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin <LLNK 12018    15 521211   0113>Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 82 din 21 mai 2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale  de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi,  cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv  la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor  în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Hotărârea Guvernului 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020   394 22 301   0 49>anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.